Meny Stäng

Awareness month!

Maj månad är den månad då EDS/HSD rörelsen över hela världen synliggör, uppmärksammar och informerar särskilt om EDS/HSD för professionen, politiker, media, allmänhet, myndigheter m fl. Vi kommer dagligen lägga ut inlägg med utgångspunkt i de tema som Ehlers-Danlos Society tagit fram på våra sociala medier!

Hjälp oss att sprida kunskap och medvetenhet om EDS och HSD, genom att använda våra dagliga teman för dina inlägg, foton eller videos på sociala medier – alternativt dela Riksförbundets inlägg om ni inte vill göra eget.

Tagga @edsriksforbund @ehlers.danlos

Och använd hashtaggarna #MyEDSChallenge och #MyHSDChallenge så når vi fler!

Tack för att du är med oss!