Meny Stäng

Styrelsen ska verka för att våra medlemmar i största möjliga utsträckning ska kunna påverka och bidra genom ideellt engagemang, vilket kräver en väl fungerande struktur och en styrelse som har en organisation som klarar av att leda och fördela arbetet.

Styrelsen ska arbeta för att goda kontakter med kommunen etableras för att ta tillvara på det föreningsstöd (ekonomiskt och övrigt) som kommunen erbjuder och som skapar goda förutsättningar för föreningens verksamhet och utveckling.

Styrelsen ska verka för en god kontakt med region och landsting och ha intentionen att öka förståelse och kunskap om EDS inom vården, samt synliggöra problematiken med kunskapsbristen inom den samma.
Styrelsen ska också arbeta för att goda kontakter med riksförbundet etableras för att använda sig av riksförbundets olika möjligheter (informationsmaterial, kommunikationsmöjligheter mm) Föreningen ska ordna lokala träffar, föreläsningar och annat som kan ligga i medlemmarnas intresse, samt stötta våra medlemmar lokalt. Ledorden för våra träffar ska vara samtal och samhörighet.
Styrelsen ska även uppmuntra och stödja uppstart av arbetsgrupper inom föreningen.

Ordförande: Sophie Rålin, sophie.ralin@ehlers-danlos.se

Vice ordförande:

Sekreterare: Martina Winst

Kassör: Ulrike Lussi

Ledamot: Mona-Lisa Schultz

Ledamot: Anna Holmberg och Marina Kosanovic

Kontakt: infosmaland@ehlers-danlos.se

 

 Facebook: Ehlers-Danlos syndrom, Riksförbund – Småland