Meny Stäng

ÅRSMÖTE 2021

Datum: 2021-03-27, kl 14 00, incheckning från 13 45.

Plats: Digitalt möte via Zoom

Anmäl dig med namn, medlemsnummer och mailadress senast den 25 mars, till infosmaland@ehlers-danlos.se

Den 26 mars kommer du att få en länk för inloggning via plattformen Zoom.

Varmt välkomna!
Styrelsen
EDS Lokalförening Småland
**********************************

Styrelsen ska verka för att våra medlemmar i största möjliga utsträckning ska kunna påverka och bidra genom ideellt engagemang, vilket kräver en väl fungerande struktur och en styrelse som har en organisation som klarar av att leda och fördela arbetet.

Styrelsen ska arbeta för att goda kontakter med regionerna etableras för att ta tillvara på det föreningsstöd (ekonomiskt och övrigt) som regionerna erbjuder och som skapar goda förutsättningar för föreningens verksamhet och utveckling.

Styrelsen ska verka för en god kontakt med regionerna och ha intentionen att öka förståelse och kunskap om EDS/HSD inom vården, samt synliggöra problematiken med kunskapsbristen inom den samma.
Styrelsen ska också arbeta för att goda kontakter med riksförbundet etableras för att använda sig av riksförbundets olika möjligheter (informationsmaterial, kommunikationsmöjligheter mm) Föreningen ska ordna lokala träffar, föreläsningar och annat som kan ligga i medlemmarnas intresse, samt stötta våra medlemmar lokalt. Ledorden för våra träffar ska vara samtal och samhörighet.
Styrelsen ska även uppmuntra och stödja uppstart av arbetsgrupper inom föreningen.

Ordförande: Sophie Rålin, sophie.ralin@ehlers-danlos.se

Kassör: Ulrike Lussi

Ledamot: Victoria Holgersson

Ledamot: Johan Rålin

Ledamot: Anna Holmberg,anna.holmberg@ehlers-danlos.se medlemsansvarig

Kontakt: infosmaland@ehlers-danlos.se

 Facebook: Ehlers-Danlos syndrom, Riksförbund – Småland