Meny Stäng

LOKAL FACEBOOKSIDA och FACEBOOKGRUPP

Att nå ut och kommunicera med de som bor i närheten av varandra kan vara ett första steg för att börja träffas, se om det finns andra som är intresserade av att vara med och starta lokalförening. Förbundet har därför tagit fram möjligheten att starta lokala facebook-sidor och grupper.

En Facebook-sida är bara en sida där de som är utsedda att administrera den kan publicera olika inlägg. Det kan vara information av olika slag eller inbjudan till en träff. De som gillar sidan kan inte själva posta inlägg men kan svara på publicerade inlägg. Det finns möjlighet att starta en sådan sida genom förbundet som kan vara en början för att hitta fler intresserade eller bjuda in till träffar.

En Facebook-grupp är en grupp som man måste ansöka till för att få vara med i. Grupper kan vara öppna, slutna eller hemliga. Förbundet har beslutat att facebook-grupper som drivs via förbundet skall vara slutna. De är till för medlemmar i förbundet. I dessa grupper kan alla göra inlägg och ha diskussion med varandra.

Här hittar ni policy som förbundet tagit fram för Facebook-sidor och grupper. Ni hittar också ansökan för att få lova att starta sida och grupp här.

När ni ansökt och blivit godkända kommer ni att få hjälp och stöttning att starta sidan/gruppen av förbundet.

Länk till policy http://www.ehlers-danlos.se/wp-content/uploads/2018/03/Policy-regionala-Facebooksidor-och-Facebookgrupper.pdf

Länk till ansökan http://www.ehlers-danlos.se/wp-content/uploads/2018/05/Ansökan-regional-Facebooksida-Facebookgrupp.pdf