Meny Stäng

Samverkan mellan EDS Riksförbund och lokalföreningar

EDS Riksförbund gör allt det kan för att underlätta för lokalföreningar under bildande. Här hittar du lite av det stöd förbundet just nu kan erbjuda. Fler behov kommer säkert att växa fram ju fler lokalföreningar vi får och vi arbetar med att utveckla detta hela tiden. Dessutom vill riksförbundet medverka till att sprida goda erfarenheter mellan lokalföreningar.

EKONOMISKA BIDRAG

När det startats en lokalförening ger riksförbundet ett ekonomiskt startbidrag på 2 000 kr. Riksförbundet ger också ekonomiskt stöd för genomförande av medlemsmöten vars syfte är att bilda lokalföreningar.

Mejla info@ehlers-danlos.se för att få mer information om tillgång till stödet.

MEDLEMSREGISTER

Förbundet har ett medlemsregister som kan användas även för lokalföreningen. Eftersom man måste vara medlem i riksförbundet för att kunna vara medlem i lokalföreningen måste medlemskap stämmas av mot registret. Förbundet har också tagit fram rutiner och regler för medlemsregistret som följer den nya lagen GDPR. Du kan läsa om vad som gäller här:

http://www.ehlers-danlos.se/integritetspolicy-gdpr/

KONTAKTPERSONER

Förbundet har en eller två kontaktpersoner i nästan alla län. En av deras uppgifter är att vara behjälpliga för att starta upp lokala nätverk. Vill du komma i kontakt med en kontaktperson i ditt län för att se hur du kan hjälpa till eller vill engagera dig så titta här på hemsidan vem det är för ditt län.

http://www.ehlers-danlos.se/kontaktpersoner/

UTSKICK ELLER INLÄGG PÅ FÖRBUNDETS FACEBOOK-SIDA

Vill du få kontakt med andra i ditt närområde för att se om fler har samma tankar som du på att starta nätverk eller lokalförening, så kan förbundet hjälpa till genom att skicka ut ett meddelande/inbjudan till medlemmar i din region. Vi kan också lägga upp samma meddelande/inbjudan på vår nationella Facebook-sida.

Kontakta oss med mejl info@ehlers-danlos.se

KONTAKT FÖR STÖD VID FÖRENINGSBILDANDE

Har du funderingar om bildandet av lokala EDS-förening? Behöver du någon att bolla idéer med kring att starta nätverk eller lokalförening?

Mejla markus.otterloo@ehlers-danlos.se som är styrelseordförande i EDS Riksförbund. Markus kommer att ordna så att du får rätt kontakt. Tveka inte att höra av dig.