Meny Stäng

I maj månad visar människor över hela världen sitt stöd för oss som lever med och drabbas av Ehlers-Danlos syndrom (EDS) och hypermobilitetsspektrumstörningar (HSD).

Att synliggöra våra diagnoser är naturligtvis viktigt under hela året, men maj är en tid där vi alla försöker hjälpas åt att på olika sätt dela med oss av erfarenheter och lyfter fram vad som behövs för att göra förändringar.

Utmaningarna med COVID-19-pandemin har gjort situationen ännu svårare för flera som lever med EDS och HSD med försenade eller inställda vårdbesök, behandlingar, genetisk testning och diagnos.

Nu mer än någonsin behöver vi tillsammans synliggöra och öka kunskapen kring våra diagnosgrupper i samhället, hos vårdpersonal, hos beslutsfattare/politiker och kräva mer forskning och utbildning för att förbättra vården.

Gör skillnad tillsammans med oss genom att hjälpa till att öka medvetenhet och kunskap kring EDS/HSD och var med i vår kampanj på våra sociala medier.

Supporta EDS & HSD Awareness month 2021 genom att använda EDS Riksförbunds Twibbon, se länk

https://twibbon.com/Support/eds-hsd-awareness-month-2