Meny Stäng

Vi gläds över satsningen på patienter med långtidscovid, men vill även se en satsning på våra grupper. Våra medlemmar har lidit länge och har inte tagits på allvar av vården, skriver vår förbundsordförande, Birgitta Larsson Lindelöf, tillsammans med förbundsordförande i Riksförbundet för ME-patienter och Fibromyalgiförbundet. I anslutning till Internationella kvinnodagen kräver vi att regering och regioner uppmärksammar och uppvärderar vården för patienter med EDS/HSD, Fibromyalgi samt ME/CFS i likhet med långtidssjuka efter covid-19.

https://www.altinget.se/artikel/ge-upprattelse-aat-de-som-missbedomts-och-forsummats-i-sjukvaarden