Meny Stäng

EDS lokalförening Värmland

Under hösten 2020 tog Ulrika Fougstedt initiativ till att bilda en lokalförening i Värmland. Med
stöd av Riksförbundets Ordförande Birgitta Lindelöf bildades en interimsstyrelse.
Den 16 januari 2021 konstituerades styrelsen för lokalföreningen i Värmland.

Vi kommer att arbeta intressepolitiskt och sprida information och kunskap om EDS/HSD
genom möten, samtal, ev föreläsningar och våra broschyrer i regionen.

Vi kommer att anordna fikaträffar för våra medlemmar, för att träffas, diskutera, prata om allt
som behövs. Detta kommer till en början ske digitalt p.ga. rådande omständigheter. Men vi
kommer att anordna fysiska fikaträffar direkt när vi får. Dessa träffar kommer vara på olika
ställen i Värmland så att så många som möjligt kan vara med. Längre fram kommer vi
anordna ev föreläsningar och medlemsträffar mm.

Vi är en liten styrelse och behöver bli fler, är du intresserad av att vara med så hör gärna av
dig till oss.

Den 16 januari 2021 bildades EDS lokalförening Värmland.

Ordförande:
Ulrika Fougstedt ulrika.fougstedt@ehlers-danlos.se

Sekreterare:
Tina Sundbäck

Kassör:
Sophia Liögård Persman sophia.liogard@ehlers-danlos.se Medlemsansvarig

Ledamot:
Fia Forsberg

Ledamot:
Maj Lis Uller

Ledamot:
Katarina Jonsson

Valberedning:
Tim Henriksson

Revisor:
Anna-Karin Sveder Persman 

Kontakt: infovarmland@ehlers-danlos.se

Facebook
https://www.facebook.com/edslokalforeningvarmland