Meny Stäng

EDS lokalförening Värmland

Vi är en liten styrelse och behöver bli fler, är du intresserad av att vara med så hör gärna av
dig till oss.

Nuvarande Styrelse

Tf, Ordförande:
Ulrika Fougstedt ulrika.fougstedt@ehlers-danlos.se

Sekreterare:
Tina Sundbäck

Kassör:
Sophia Liögård Persman sophia.liogard@ehlers-danlos.se Medlemsansvarig

Ledamot:
Moa Maalsnes

Adjungerad:
Sanna Toivanen, kontaktperson Funktionsrätt Värmland
sanna.toivonen@ehlers-danlos.se

Valberedning:
Vakant

Revisor:
Anna-Karin Sveder Persman 

Kontakt: infovarmland@ehlers-danlos.se

Facebook
https://www.facebook.com/edslokalforeningvarmland

Under hösten 2020 tog Ulrika Fougstedt initiativ till att bilda en lokalförening i Värmland. Med
stöd av Riksförbundets Ordförande Birgitta Lindelöf bildades en interimsstyrelse.
Den 16 januari 2021 bildades EDS lokalförening Värmland.

Vi kommer att arbeta intressepolitiskt och sprida information och kunskap om EDS/HSD
genom möten, samtal, ev föreläsningar och våra broschyrer i regionen.

Vi kommer att anordna fikaträffar/medlemsträffar för våra medlemmar, för att träffas, diskutera, prata om allt
som behövs. Detta kommer  ske digitalt men även fysiskt om intresse finns. Dessa träffar kommer vara på olika
ställen i Värmland så att så många som möjligt kan vara med.

Vi är en liten styrelse och behöver bli fler, är du intresserad av att vara med så hör gärna av
dig till oss.