Meny Stäng

Mötesplatser för medlemmar

Publicerad: 2020-08-25

Lokala medlemsträffar arrangeras av den lokala EDS-föreningen eller av EDS Riksförbund genom de lokala kontaktpersonerna. Aktiviteten är oftast en medlemsträff med fika. Ibland medverkar en inbjuden gästtalare som delar med sig av information av intresse för dig med EDS/HSD-diagnos eller anhörig. Du får som deltagare gott om tid att samtala med och lära känna andra som finns med i vår gemenskap. Dessa möten kan också ske som hybrid eller digitalt.

Medlemsläger arrangeras av EDS Riksförbund vid något eller några tillfällen per år. Aktiviteten ger tillfälle till att lära känna nya vänner i förbundet, delta i gruppaktiviteter anpassade för barn, unga eller vuxna samt lyssna på och diskutera med intressanta gästtalare.  Inbjudan om deltagande riktas till alla medlemmar. Deltagaravgifter kan oftast subventioneras genom riksförbundet.

EDS Riksförbunds årsmöte är en viktig träffpunkt till vilka alla medlemmar är inbjudna. Årsmötet genomförs under april månad via zoom.

Andra arrangörer riktar erbjudande om vistelser och kurser till den som har EDS eller HSD  eller vill lära sig mer om vad diagnoserna innebär. Exempel på arrangör med den här typen av erbjudanden är Ågrenska i Göteborg.

Information om medlemsträffar får du genom att följa oss på social medier eller här på hemsidan. De flesta träffar annonseras också genom mailutskick till medlemmar.

Digitala möten och webinar ger nya möjligheter för medlemmar att vara delaktiga i EDS Riksförbunds verksamhet.