Meny Stäng

EDS lokalförening KRONOBERG
orgnr 802540-3901

Vi är glada att vi har en lokalförening i region Kronoberg. Vi behövs för att kunna påverka hälso- och sjukvård, kommuner, försäkringskassa, skola och andra viktiga aktörer. Men även för att skapa mötesplatser där vi kan dela erfarenheter med varandra. Att komma i gång med fikaträffar digitalt/fysiskt för diagnosbärare och även anhöriga inom regionen är angeläget.

Vi behöver bli fler i styrelsen, vill du hjälpa till så kontakta Birgitta.

Här finns en länk till Smärtenheten i Växjö
https://www.1177.se/hitta-vard/kontaktkort/Smartenheten-rehabiliteringskliniken-Vaxjo/

Styrelsen består efter årsmötet 2024 av

Ordförande / Kassör Vakant (hjälp av Riksförbundet) Kontakta Birgitta.larsson.lindelof@ehlers-danlos.se
Ledamot/Sekreterare Natalia Barzani
Ledamot Linnea Naess
Ledamot/kontaktperson Cecilia Rubenson Cecilia.rubenson@ehlers-danlos.se

Revisor Marie Lindbom
Valberedning utgörs av styrelsen

Kontakt infokronoberg@ehlers-danlos.se

Facebook https://www.facebook.com/Ehlers-Danlos-syndrom-Riksförbund-Kronoberg-100773102408009