Meny Stäng

EDS Kronoberg, en del av EDS riksförbund.

Vi är glada att nu startat upp en lokalförening i region Kronoberg. Vi behövs för att kunna påverka hälso- och sjukvård, kommuner, försäkringskassa, skola och andra viktiga aktörer. Men även för att skapa mötesplatser där vi kan dela erfarenheter med varandra. Att komma i gång med fikaträffar digitalt/fysiskt för diagnosbärare och även anhöriga inom regionen är angeläget.

Vi jobbar hand i hand med Riksförbundet för att nå ut på nationell såväl som lokal nivå.

Styrelsen består efter årsmötet 19 mars 2023 av

Ordförande Cecilia Rubenson Cecilia.rubenson@ehlers-danlos.se
Kassör Vakant (hjälp av Riksförbundet)
Ledamot/Sekreterare Natalia Barzani
Ledamot Linnea Naess

Adjungerad Gabriella Fernandez

Revisor Marie Lindbom
Valberedning utgörs av styrelsen

Kontakt infokronoberg@ehlers-danlos.se

Facebook https://www.facebook.com/Ehlers-Danlos-syndrom-Riksförbund-Kronoberg-100773102408009