Meny Stäng

Fatigue

Publicerad: 2020-08-25

Svår utmattning och brist på energi är ett vanligt symtom vid EDS/HSD. Detta kallas för fatigue och ska inte jämföras med normal trötthet. Fatigue kan bero på störd sömn, kronisk smärta eller samsjuklighet som tex POTS. Ibland kan den ha andra orsaker och bero på någon bristsjukdom eller mediciner. Nytillkommen fatigue ska alltid utredas då det kan vara ett tecken på någon annan bakomliggande sjukdom.

Fatigue kan vara ett av de svåraste symtomen att hantera och ibland är det svårt att få förståelse från vården och omgivningen. Fatigue är både kroppslig och kognitiv. Musklerna blir snabbt uttröttade och tar längre tid på sig för att återhämta sig. Hjärntrötthet är vanligt och påverkar minne och koncentration. En del personer upplever att fatigue smyger sig på, medan andra beskriver det som att ”gå in i en vägg”.

Fatigue går inte att sova bort, trots det är det viktigt att försöka få så god sömn som möjligt. Personer med EDS/HSD har ofta otillfredsställande sömn och vaknar inte utsövda. Detta kan bero på olika saker som smärta och svårigheter att hitta en bekväm viloställning.

Ett sätt att lindra fatigue är att använda sig av pacing. Det innebär en balans mellan aktivitet och vila. Istället för att göra slut på alla sina krafter på en gång så ska en portionera ut dem under dagen och under veckan. På så sätt undviker en att ständigt överanstränga sig och hamna i bakslag.

Andra sätt att lindra fatigue kan vara anpassad rörelse och allsidig kost. Ibland kan mediciner lindra symtomen, tex vid POTS.

Fatigue är även ett av symtomen vid sjukdomen ME/CFS. ME (Myalgisk encefalomyelit) kännetecknas av en fysisk och mental aktivitetsgräns samt ansträngningsutlöst försämring. Symtomen kan bland annat vara influensaliknande känsla, feber eller feberkänsla, halsont, hjärntrötthet, huvudvärk, mjölksyra och symtom från hjärtat. POTS förekommer ofta tillsammans med ME/CFS.

Läs mer om Fatigue vid EDS/HSD här

Läs mer om ME/CFS här

Artikel i Läkartidningen https://lakartidningen.se/klinik-och-vetenskap-1/artiklar-1/klinisk-oversikt/2022/03/hjarntrotthet-ett-osynligt-gisse/