Meny Stäng
Studie på ME-Center visar samband mellan ME och överrörlighet och nackskador

https://www.bragee.se/ny-mojlig-bakgrund-till-me

Här delar vi information från RMEs nationella konferens 14 oktober 2020

Barn och unga med ME/CFS
Prof. Kristian Sommerfelt, Universitetet i Bergen
https://youtu.be/BB9-U18sKhQ

Aktuell klinisk ME-diagnostik
Dr Kent Nilsson, ME-center, Bragée kliniker, Stockholm
https://youtu.be/XogmJSorNIc

Möjlig relation mellan Covid-19 och ME/CFS
Prof. Jonas Bergqvist, Uppsala Universitet
https://youtu.be/R6E6x_oiKbw