Meny Stäng

EDS lokalförening Västra Götaland bildades den 15 november 2020 vid ett digitalt uppstartsmöte, dit alla Riksförbundets medlemmar boende i Västra Götalandsregionen var inbjudna. Där valdes en styrelse på sju personer med Ann-Sofie Pettersson som ordförande. Redan från start var vi drygt 180 medlemmar.

Att leva med EDS eller HSD är speciellt, och en pågående pandemi ger än fler frågetecken så i vår avsiktsförklaring har vi varit tydliga med att vi gör det som låter sig göras. Detta gäller inte endast styrelsen utan alla medlemmar, det är tillsammans vi är en lokalförening (och en del av ett Riksförbund) och det är tillsammans vi skapar en verksamhet.

Så fort vi fått allt det organisatoriska på plats är därför dialog med alla medlemmar i fokus; vad vill vi, vad kan vi göra och vad mäktar vi med?

Vi ser framför oss fikaträffar spridda över hela regionen, men också digitala träffar både på grund av corona men också för att öka tillgängligheten för våra medlemmar.

Vi hoppas komma igång med intressepolitiskt arbete för att påverka våra sjukvårdspolitiker i regionen med sikte på ett specialistcenter i VGR. En del av detta arbete innebär att nå ut med debattartiklar och insändare, för att sprida kunskap om EDS och HSD till politiker, vården såväl som allmänheten.

Har du idéer om hur vi kan lyckas med detta, gärna tillsammans med dig, tveka då inte om att kontakta oss på  infovastragotaland@ehlers-danlos.se

Du når oss också via Facebook;  Ehlers-Danlos syndrom Riksförbund – Västra Götaland

Varmt välkommen till oss!

Ordförande: Ann-Sofie Pettersson ann-sofie.pettersson@ehlers-danlos.se

Vice ordförande: Mikael Persson

Sekreterare: Markus Otterloo, medlemsansvarig

Kassör: Verdandi Sonesson

Ledamot: Eva-Lena Andersson

Ledamot: Ingela Johansson

Ledamot: Anna-Leena Kuronen

Kontakt: infovastragotaland@ehlers-danlos.se

Facebook
https://www.facebook.com/Ehlers-Danlos-syndrom-Riksförbund-Västra-Götaland-107545754505365