Meny Stäng

EDS lokalförening Uppsala

Ordförande och medlemsansvarig Elizabeth Tornland elizabeth.tornland@ehlers-danlos.se

Sekreterare  Anna Sjöstedt

Kassör Marie Häger

Revisor Helena Haase

Ledamot Petra Hedberg

Valberedning väljs på kommande årsmöte

Kontakt infouppsala@ehlers-danlos.se

Och vill du engagera dig, så är du välkommen! Vi mår alla dåligt, så vi hjälps åt.

Följ oss på FB.

shorturl.at/wyUW7

EDS lokalförening Region Uppsala är nystartat och bildades 14 November 2021. Initiativ till bildandet togs av en Marie Häger, som varit en uppskattad kontaktperson i Uppsala, för personer med EDS/HSD.

Vårt fokus är att stödja dig med diagnos EDS/HSD i Uppsala Region genom gemenskap, fika-träffar (såväl digitala som i verkliga livet) och aktiviteter, samt stöd i din vårdresa.

Vi arbetar också för att påverka regionen, bidra med kunskap och stöd till vården, samt anordna event till förmån för såväl patient som vårdgivare.

På grund av covid fick vi en knagglig start med träffar under vårt första år. Vi planerar för nystart till höstupptakten 2022, med en mix av träffar och aktiviteter, för olika smal och tycke.

Men vi har också hunnit med att ordna  webinarer i samarbete med professionen i Uppsala.

Du är inte ensam i Uppsala Region!  Varmt välkommen till oss!

Elizabeth Tornland

Ordförande Uppsala EDS  Lokalförening EDS Riksförbund

direktmobil +46 76 – 036 86 88

infouppsala@ehlers-danlos.se