Meny Stäng

EDS lokalförening Uppsala

Ordförande och medlemsansvarig Elizabeth Tornland elizabeth.tornland@ehlers-danlos.se

Sekreterare  Anna Sjöstedt

Kassör Marie Häger

Revisor Helena Haase

Ledamot Ilse Dahl

Ledamot Petra Hedberg

Valberedning väljs på kommande årsmöte

Kontakt infouppsala@ehlers-danlos.se

 

shorturl.at/wyUW7

EDS lokalförening Region Uppsala är nystartat och bildades 14 November 2021. Initiativ till bildandet togs av en Marie Häger, som varit en uppskattad kontaktperson i Uppsala, för personer med EDS/HSD. Tillsammans med Elizabeth Tornland skickades en inbjudan ut till medlemmar boende i regionen. En första styrelse bildades och man brinner av såväl kreativitet som hopp. 

Efter ett första extra styrelsemöte i November, kommer en aktivitetsplanering för 2021-22. Om du bor i Uppland, ta gärna kontakt och berätta vad DU behöver!

Det första Fika-mötet planeras under hösten 2021 (mer information kommer snart) då vi gör en offentlig inbjudan för medlemmar och dig som vill bli medlem. Vi vill träffa DIG! Vi vill också höra vad JUST DU behöver. 

Vårt fokus är att stödja dig med diagnos EDS/HSD i Uppsala Region genom gemenskap, fika-träffar (såväl digitala som i verkliga livet) och aktiviteter, samt stöd i din vårdresa. Vi kommer också att arbeta för att påverka regionen, bidra med kunskap och stöd till vården, samt anordna event till förmån för såväl patient som vårdgivare. 

 

Du är inte ensam i Uppsala Region! Varmt välkommen till oss!

Elizabeth Tornland

Ordförande