Meny Stäng

Samtal med skolan

Publicerad: 2020-08-25

Om någon i familjen eller släkten, har diagnosen EDS eller HSD, bör en vara extra uppmärksam på symtom hos barn som kan tyda på en bindvävsdefekt. I synnerhet om barnet har svårigheter i sin vardag. Får barnet hjälp tidigt kan det minska skador och problem senare i livet.

Symtomen hos barn och unga kan vara subtila och gå obemärkt förbi, i synnerhet då barn generellt sätt är mer rörliga och viga i kroppen. Fånga upp barnets signaler och lyssna på barnet om hen klagar över trötthet eller värk. Läs mer om symtom hos barn och unga här

Det du iakttar hos ditt barn kan vara funktionsnedsättningar som påverkar barnets skolgång. Ditt barn har rätt till stöd i skolan. Det krävs inte någon diagnos för att ha rätt till extra anpassningar eller särskilt stöd och du behöver inte invänta något läkarbesök för att samtala med skolan. Du ska ta kontakt med ditt barns lärare eller med rektorn.

Det är rektorn som har det yttersta ansvaret för att alla elever får det stöd och den hjälp de behöver. Kom ihåg att skolan ska titta på hela skolsituation för ditt barn, alltså även hur det fungerar utanför klassrummet, till exempel på raster och i matsalen.

När du planerar ditt samtal med skolan så glöm inte:

  • Att jobba för en god, flerårig relation med skolan.
  • Att du förmodligen är ”experten” när det gäller EDS/HSD, var generös i din informationsgivning.
  • Att i skolan möter du och ditt barn många olika aktörer såsom skolledning, lärare, annan personal, elever och föräldrar, alla kan behöva veta mer om ditt barn och EDS/HSD.
  • Att fråga om ditt barns funktionsnedsättning medfört oro och i värsta fall mobbning; om problem måste detta åtgärdas snarast.

Broschyr:

Skollagen