Meny Stäng

EDS JÖNKÖPING

EDS lokalförening i Region Jönköping startades september 2022. Vi arbetar för att kunna påverka hälso- och sjukvård, kommuner, försäkringskassa, skola och andra viktiga aktörer.

Men även för att skapa mötesplatser där vi kan dela erfarenheter med varandra. Att komma i gång med fikaträffar digitalt/fysiskt för diagnosbärare och även anhöriga inom regionen är angeläget.Vi kommer jobba hand i hand med Riksförbundet med detta för att nå ut på nationell såväl som lokal nivå.

Efter årsmötet den 20 mars 2023 har styrelsen följande sammansättning:

Ordförande Linda Ottostrand linda.ottostrand@ehlers-danlos.se
Kassör Ulrike Lussi
Ledamot/Sekreterare Mihaela Isaksson
Ledamot Zandra Hammarin
Ledamot Elin Leo

Revisor Marie Lindbom
Valberedning utgörs av styrelsen

Orgnr: 802517-4262

Kontakt infojonkoping@ehlers-danlos.se

Facebook https://www.facebook.com/Jönköping-Ehlers-Danlos-syndrom-Riksförbund-104261778915563

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.