Meny Stäng

Länk till inspelningen av Riksförbundet Ehlers-Danlos syndrom digitala konferens den 11 februari 2022  ”Föräldralösa diagnoser”

https://www.youtube.com/watch?v=fFBBqj2h4FA

Presentationsbilder som visades på konferensen ”Föräldralös diagnoser”
Alan Hakim EDS and HSD – Stockholm – Hakim – Final Version – 10Feb 2022

Hani Hattar Hani Hattar- EDS förbundet februari 2022

Elke Schubert Hjalmarsson Presentation Elke Schubert Hjalmarsson – EDS Specialistnätverk 2022

Film framtagen av Läkarförbundet
https://slf.se/filmer/hur-mar-varden/szimone-har-haft-over-70-lakarkontakter/?autoplay=1

Filmer från The Ehlers-Danlos Society

https://www.youtube.com/TheEhlersDanlosSociety