Meny Stäng

Symtomen kan vara många och skiftande

Publicerad: 2020-08-25

Symtomen vid EDS och HSD kan vara många och skiftande och beror på vilken typ man har. En del symtom är dock ofta gemensamma och karakteristiska för en person med en bindvävsdefekt som EDS eller HSD.

Ett gemensamt drag är hypermobilitet, det vill säga överrörliga leder. Det innebär att en led kan röra sig utanför det normala rörelsespannet.

Överrörlighet är vanligt förekommande hos människor i allmänhet (10-30%), främst hos barn och tonåringar. Överrörlighet är ofta genetiskt betingad och kan ses hos flera individer i en familj. I en del fall har personer dock tränat upp sin överrörlighet genom tex gymnastik eller balett. Överrörlighet kan förekomma i endast en led eller vara generell.

Överrörlighet behöver inte ge några besvär, men det finns en stor grupp som har besvär av sin överrörlighet, det vill säga symptomatisk överrörlighet. Tillståndet är vanligt och underdiagnostiserat.

Alla med symptomatisk överrörlighet har inte EDS eller HSD, utan det finns en rad andra tillstånd som också kan innebära överrörlighet.

På grund av de överrörliga och instabila lederna förekommer luxationer och subluxationer. Detta innebär att en led går helt eller delvis ur led. De instabila lederna gör att musklerna runtomkring leden får arbeta mer än normalt, något som ofta ger ökad uttröttbarhet och värk.

Individer med symptomatisk överrörlighet har ofta nedsatt ledsinne (proprioception).

Smärta och värk är vanligt förekommande hos personer med EDS och HSD. Smärtan kan vara både kronisk och akut, lokal eller generell. Den förekommer i både leder och muskler. Även nervsmärta förekommer.

Läs mer om smärta 

Svår trötthet eller utmattning är ett annat vanligt symtom. Detta kallas även för fatigue, och är annorlunda än vanlig trötthet. Fatigue går inte att vila bort och påverkar ofta hela kroppen. Fatigue kan även ge hjärntrötthet. Fatigue kan bero på störd sömn, muskelsvaghet, kronisk smärta eller samsjuklighet som tex POTS.

Läs mer om fatigue

Huden är ofta skör och extra mjuk, den kan även vara mer elastisk än normalt. Blåmärken uppkommer lätt. Sår kan läka sämre och ärrvävnad kan bli förtjockad eller uttöjd och tunn.

Symtom från mag- och tarmsystemet som kronisk förstoppning, IBS-liknande symtom, svårighet att svälja (dysfagi) eller reflux, är vanligt förekommande.

Gynekologiska besvär som smärtsam och riklig menstruation, inkontinens, prolaps eller komplikationer vid graviditet, kan uppkomma.

Besvär från mun och käke kan ge problem med subluxationer eller låsningar i käken eller olika former av tand- och tandköttsbesvär.

Nedsatt eller otillräcklig effekt av lokalbedövning uppkommer ofta och det kan behövas upprepade doser för att få önskad effekt.

Störningar i det autonoma (icke-viljestyrda) nervsystemet som bland annat ger upphov till symtom som hjärtrusning, yrsel, hjärntrötthet, mag- och tarmbesvär, synstörningar och svår utmattning, är vanligt förekommande vid vissa former av EDS/HSD. Läs mer om POTS