Meny Stäng

Forskningsartiklar

Martin Glans avhandling

The relationship between generalised joint hypermobility and neurodevelopmental disorders

VÅREN 2024
En studie av Negin Balfe, Övertandläkare, Odont.dr i Bettfysiologi vid Umeå universitet har studerat sambandet mellan EDS och Temporomandibulär dysfunktion (TMD).

En webbenkät skickades ut till  medlemmar i EDS Riksförbund under januari-mars 2022. Totalt skickade 279 individer tillbaka den enkäten. Varav 152 individer hade bekräftad hEDS och 31 individer bekräftad cEDS.

De flesta i varje grupp hade självrapporterade TMD-symtom, både smärta och dysfunktion. Nästan 45% av hEDS-gruppen rapporterade att ’’bettet inte passar’’ jämfört med 39% av cEDS-gruppen. Majoriteten i både grupper hade fått behandling med bettskena, rådgivning, käkövningar, bettjustering och tandreglering. Totalt rapporterade 57% av hEDS och 61% av cEDS god effekt av den behandling som de hade fått. Behandling med bettskena hade den största positiva effekten och tandreglering hade den minsta mot deras TMD. Sammantaget rapporterade 67% av hEDS och 64% av cEDS grupperna att de upplevde att tandvårdspersonalen inte har tillräcklig kunskap om EDS för att ge dem en god tandvård.

Sammanfattning- TMD & EDS

Treatments related to temporomandibular disorders among patients with prevalent types of Ehlers-Danlos syndrome in Sweden

Risk factors associated with symptoms of temporomandibular disorders among women with hypermobile Ehlers–Danlos syndrome: Questionnaire-based study in Finland and Sweden

VÅREN 2023
Under våren gjorde en läkarstudent vid Lunds Universitet en Kvalitativ intervjustudie. Syftet med studien var att öka kunskapen och förståelsen om EDS-patienters tidigare upplevelser av vårdmöten i den skånska sjukvården samt om deras förväntningar på den nya specialiserade enheten på SUS i Lund. Deltagare hade höga förväntningar på samarbetet mellan den nya enheten i Lund och primärvården. Det är en efterlängtad specialistenhet för deltagarna som de förväntar sig ska förbättra sjukvården för patienter med EDS.

https://lup.lub.lu.se/student-papers/search/publication/9130641


Februari 2021.

En artikel om sambandet/samsjuklikheten: HSD/hEDS och neuropsykiatri. Detta är en pilotstudie (och ett ST-arbete) i form av en journalgenomgång på drygt 200 barn som tidigare fått hypermobilitetsdiagnos.

Sammanfattningsvis så ses en ordentlig överrepresentation av diagnoserna ADHD och Autism. De flesta har inte blivit remitterade till BUP pga att de har HSD/hEDS, utan de är remitterade från skolan eller egenremiss. Alla uppfyller diagnoskriterierna för ADHD, så ADHD-symptom finns det tydligt. Man ser även att den grupp som har NP-diagnos har större besvär med fatigue samt med sömnproblem, dock inte signifikant mer smärta (vilket var en av forskarens hypoteser).

I pågående studie så screenar vi alla med koncentrationstest, ADHD, autism, ångest, PTSD mm samt gör en sömnregistrering för att komma närmare sanningen till detta intressanta samband. Läs artikeln i sin helhet på bifogad länk.

Hypermobil Ehlers-Danlos (hEDS) och HSD

Danlos Syndrome Hypermobility Type): Clinical Description and Natural History

A Framework for the Classifi cation of Joint Hypermobility and Related Conditions

Klassisk Ehlers-Danlos (cEDS)

Ehlers–Danlos syndrome, classical type

Vaskulär Ehlers-Danlos (vEDS)

Diagnosis, natural history, and management in vascular Ehlers–Danlos syndrome

Bleeding and bruising in patients with Ehlers–Danlos syndrome and other collagen vascular disorders

A multi-institutional experience in the aortic and arterial pathology in individuals with genetically confirmed vascular Ehlers-Danlos syndrome

The Cardiology in Review Journal Publish Ahead of Print

Vascular type Ehlers-Danlos syndrome is associated with platelet dysfunction and low vitamin D serum concentration

Ovanliga typer av Ehlers-Danlos syndrom

The Ehlers–Danlos Syndromes, Rare Types

Dysautonomi/POTS

Antiadrenergic autoimmunity in postural tachycardia syndrome

Cardiovascular Autonomic Dysfunction inEhlers–Danlos Syndrome—Hypermobile Type

Effects of intermittent intravenous saline infusions in patients with medication-refractory postural tachycardia syndrome

Joint Hypermobility Syndrome and Postural Orthostatic Tachycardia Syndrome (HyPOTS)

The face of postural tachycardia syndrome – insights from a large cross-sectional online community-based survey

Fatigue

CHRONIC FATIGUE IN EHLERS-DANLOS SYNDROME HYPERMOBILE TYPE AND HYPERMOBILITY SPECTRUM DISORDER

Obstructive sleep apnoea and quality of life in Ehlers-Danlos syndrome: a parallel cohort study

Chronic Fatigue in Ehlers–DanlosSyndrome—Hypermobile Type

Fysioterapi

The Evidence-Based Rationale for Physical Therapy Treatment of Children, Adolescents, and Adults Diagnosed With Joint Hypermobility Syndrome/Hypermobile Ehlers Danlos Syndrome

Exercise beliefs and behaviours of individuals with Joint Hypermobility syndrome/Ehlers–Danlos syndrome – hypermobility type

Mastcellssjukdom

Mast Cell Disorders in Ehlers–Danlos Syndrome

Neurologi

Neurological and Spinal Manifestations of theEhlers–Danlos Syndromes

Dystonia in the joint hypermobility syndrome (a.k.a. Ehlers- Danlos syndrome, hypermobility type)

Cervical medullary syndrome secondary to craniocervical instability and ventral brainstem compression in hereditary hypermobility connective tissue disorders: 5-year follow-up after craniocervical reduction, fusion, and stabilization

Ortopedi

Orthopaedic Management of the Ehlers–Danlos Syndromes

Smärta

Ehlers Danlos syndrome and hypermobility syndrome compared with other common chronic pain diagnoses

Pain Management in the Ehlers–Danlos Syndromes

Hypermobility, the Ehlers-Danlos syndromes and chronic pain

Pain in Ehlers-Danlos syndromes: manifestations, therapeutic strategies and future perspectives

Chronic pain in hypermobility syndrome and Ehlers–Danlos syndrome (hypermobility type): it is a challenge

Obstetrik

Hypermobile Ehlers-Danlos Syndrome during pregnancy, birth and beyond

Kirurgi och anestesi

Recommendations for anesthesia and perioperative management in patients with Ehlers-Danlos syndrome(s)

EHLERS-DANLOS SYNDROME: COMPLICATIONS AND SOLUTIONS CONCERNING ANESTHETIC MANAGEMENT

Local anaesthetic failure in joint hypermobility syndrome

Mun och käke

Oral and Mandibular Manifestations in theEhlers–Danlos Syndromes

The effect of Ehlers-Danlos syndromes on TMJ function and craniofacial pain

Gastroenterologi

Gastrointestinal Involvement in theEhlers–Danlos Syndromes

The association between Ehlers‐Danlos syndrome—hypermobility type and gastrointestinal symptoms in university students: a cross‐sectional study

Increased Need for Gastrointestinal Surgery and Increased Risk of Surgery-Related Complications in Patients with Ehlers-Danlos Syndrome: A Systematic Review

Psykologi

Psychiatric and Psychological Aspects in theEhlers–Danlos Syndromes

American Journal of Medical Genetics

VOLUME 175C • NUMBER 1 • MARCH 2017

The Ehlers-Danlos Syndromes: Reports from the International Consortium
on the Ehlers-Danlos Syndromes
Guest Editors: Brad T. Tinkle, Fransiska Malfait, Clair A. Francomano and Peter H. Byers