Meny Stäng

KALENDARIUM

Kommande evenemang

 • Sex, lust och självbestämmande – en kurs om sexuella rättigheter för dig med funktionsnedsättning och kronisk sjukdom

  Sex, lust och självbestämmande – en kurs om sexuella rättigheter för dig med funktionsnedsättning och kronisk sjukdom  Vi är nu stolta medlemmar i Funktionsrätt Sverige och vill rekommendera dig kurser som de lanserar. Deras nya kurs om sexuella rättigheter riktar sig till personer med funktionsnedsättning och kronisk sjukdom. Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter är ett grundläggande …
  Läs mer...
 • Medlemmar i Funktionsrätt Sverige

  Christina Edelbring på Funktionsrätt Sveriges årsmöte
  Medlemmar i Funktionsrätt Sverige Idag den 11 maj 2023 blev vi, EDS Riksförbund, medlemmar i Funktionsrätt Sverige. Vi ser fram emot att arbeta tillsammans för ett aktivt påverkansarbete gentemot bland annat politiken. Nicklas Mårtensson valdes till ny ordförande, vi säger grattis till honom. …
  Läs mer...
 • Awareness month!

  Awareness month! Maj månad är den månad då EDS/HSD rörelsen över hela världen synliggör, uppmärksammar och informerar särskilt om EDS/HSD för professionen, politiker, media, allmänhet, myndigheter m fl. Vi kommer dagligen lägga ut inlägg med utgångspunkt i de tema som Ehlers-Danlos Society tagit fram på våra sociala medier! Hjälp oss att sprida kunskap och medvetenhet om EDS och HSD, genom att …
  Läs mer...
 • Sverige får Nationell strategi för sällsynta hälsotillstånd!

  Sverige får Nationell strategi för sällsynta hälsotillstånd! Sverige påbörjar arbetet med en nationell strategi för sällsynta hälsotillstånd. Det meddelar sjukvårdsminister Acko Ankarberg Johansson (KD) till Dagens Medicin. Läs mer https://www.sallsyntadiagnoser.se/sverige-far-nationell-strategi-for-sallsynta-halsotillstand-oerhort-efterlangtat/...
  Läs mer...
 • Nytt EDS/HSD Team i Region Skåne!

  Nytt EDS/HSD Team i Region Skåne! Skånska patienter med olika former av smärtsam ledöverrörlighet har tidigare behövt vänta länge innan utredning och diagnos. Men sedan Skånes universitetssjukhus fått ett regionalt uppdrag att ställa diagnos på patientgruppen, har väntetiden kortats väsentligt.  – De här patienterna har tidigare inte haft en självklar plats i sjukvården. Nu kan vi erbjuda ett ...
  Läs mer...
 • Makten är din!

  Makten är din! Personer med funktionsnedsättning utsätts för våld i nära relationer i betydligt större utsträckning än befolkningen i stort – särskilt kvinnor och ickebinära med funktionsnedsättning. Två av fem har varit utsatta för sexuella övergrepp genom psykisk påfrestning. En tredjedel har varit utsatta för någon form av sexuell förnedring. Vill du vara med och förebygga detta? ...
  Läs mer...