Meny Stäng

KALENDARIUM

Kommande evenemang

 • Uppdaterade texter om cEDS och vEDS i Socialstyrelsens kunskapsdatabas.

  Nu har texterna om klassisk EDS (cEDS) och vaskulär EDS (vEDS)  uppdaterats och publicerats i Socialstyrelsens kunskapsdatabas. Se även vår hemsida under Vården och Nationella Kliniska Kunskapsstöd. …
  Läs mer...
 • Nytt i Socialstyrelsens kunskapsdatabas

  Nytt i Socialstyrelsens kunskapsdatabas. Nu har den första texten Parodontal EDS (pEDS)  publicerats om en av tre sällsynta former av Ehlers-Danlos syndrom i kunskapsdatabasen. …
  Läs mer...
 • Nu är EDS nytt nr 3/2023 på väg ut i postlådorna.

  Nu är EDS nytt nr 3/2023 på väg ut i postlådorna. Och redan nu kan du läsa den digitala varianten på din medlemssida. Temat i detta nummer är ”Sällsynta diagnoser”. Bland annat kan du läsa om olika …
  Läs mer...
 • Den 3 dec firades den internationella funktionsrättsdagen.

  Med anledning av det har Funktionsrätt Sverige en debattartikel i altinget.se. Huvudbudskapet är att trots att det gått 15 år sedan Sverige anslöt sig till FN:s funktionsrättskonvention avspeglas den varken i lagstiftning, i policy eller i praxis. I artikeln beskrivs kort det stora arbete som den samlade funktionsrättsrörelsen genomfört under hösten med alternativrapportering inför FN:s förhör i ...
  Läs mer...
 • Start för arbetet med att skapa ett nationellt hälsoprogram för barn och unga

  Start för arbetet med att skapa ett nationellt hälsoprogram för barn och unga Syftet med ett nationellt hälsoprogram är att skapa goda förutsättningar för hälsa och utveckling och uppnå en sammanhållen, regelbunden och jämlik hälsouppföljning för barn och unga till och med 20 års ålder. Socialstyrelsen har fått regeringens uppdrag att arbeta fram programmet tillsammans med fem systermyndigheter. ...
  Läs mer...
 • Ett nationellt hälsoprogram för barn och unga blir verklighet

  Ett nationellt hälsoprogram för barn och unga blir verklighet Funktionsrätt Sverige har under flera år drivit på för att skapa ett nationellt hälsoprogram för barn och unga – nu ska det bli det verklighet! Regeringen meddelade på torsdagen att de har beslutat att ett nationellt hälsoprogram ska tas fram....
  Läs mer...