Meny Stäng
”Webinar Kardiovaskulär dysautonomi -– länk mellan POTS och EDS”! 
Föreläsare är Artur Fedorowski, docent och överläkare vid Kardiologiska kliniken, SUS Malmö och Institutionen för kliniska vetenskaper, Malmö, Lunds universitet.
Onsdagen den 30 september klockan 18:00.
VEM KAN DELTA? Alla som är medlemmar i EDS Riksförbund.
Vad är det som binder samman sådana sjukdomar som hypertoni, POTS, ortostatisk hypotoni, migrän, kranskärlskramp? Alla tillhör gruppen relativt okända tillstånd som kallas för ”kardiovaskulär dysautonomi”. I bakgrunden finns rubbningar av kroppens autonoma funktioner där vi fortfarande saknar fullständig förklaring av underliggande mekanismer. Dina symptom, svåra att lista ut för en otränad läkare, kan ha sitt ursprung i dessa tillstånd. Vi kommer att prata om hur man kan upptäcka dem och om de går att behandla.