Meny Stäng

RIKSFÖRBUNDETS STYRELSE

Om du har förslag och synpunkter till styrelsen så kontakta gärna någon av ledamöterna i styrelsen. Allmänna frågor går också bra att skicka till info@ehlers-danlos.se.

STYRELSEN

Ordförande

Birgitta Larsson-Lindelöf

birgitta.larsson.lindelof@ehlers-danlos.se

Vice ordförande

AnnaLena Karlsson Andrews

annalena.karlsson.andrews@ehlers-danlos.se

Sekreterare

Lisa Ekblom

lisa.ekblom@ehlers-danlos.se

Vice Sekreterare

Christina Edelbring

chistina.edelbring@ehlers-danlos.se

Kassör

Aini Blomkvist

aini.blomkvist@ehlers-danlos.se

Övriga ledamöter

Annelie Ramos

annelie.ramos@ehlers-danlos.se

Maria Dahlström, kontaktpersonsansvarig

maria.dahlstrom@ehlers-danlos.se

Elizabeth Tornland

elizabeth.tornland@ehlers-danlos.se

Annika Widuch

Annika.widuch@ehlers-danlos.se

Elisa Kinsey, ungdomsansvarig

elisa.kinsey@ehlers-danlos.se

ÖVRIGA

Valberedning 

Marcio Ramos
(sammankallande)

Helena Härwell

Lollo Norén

valberedning@ehlers-danlos.se

Revisorer

Jonas Håkansson

Anders Engström