Meny Stäng

RIKSFÖRBUNDETS STYRELSE

Om du har förslag och synpunkter till styrelsen så kontakta gärna någon av ledamöterna i styrelsen. Allmänna frågor går också bra att skicka till info@ehlers-danlos.se.

STYRELSEN 2024

Ordförande

Birgitta Larsson-Lindelöf

birgitta.larsson.lindelof@ehlers-danlos.se

Vice ordförande

Annika Widuch

annika.widuch@ehlers-danlos.se

Kassör

Cecilia Gyllenberg Bergfasth

 cecilia.gyllenberg.bergfasth@ehlers-danlos.se

Sekreterare

AnnaLena Karlsson Andrews, adjungerad

annalena.karlsson.andrews@ehlers-danlos.se

Medlemsansvarig/Registeransvarig

Lisa Ekblom

lisa.ekblom@ehlers-danlos.se

Övriga ledamöter

Christina Edelbring

chistina.edelbring@ehlers-danlos.se

Albin Adell

albin.adell@ehlers-danlos.se

Maria Dahlström

maria.dahlstrom@ehlers-danlos.se

Elizabeth Turovaara

elizabeth.turovaara@ehlers-danlos.se

Elisa Kinsey, ungdomsansvarig

elisa.kinsey@ehlers-danlos.se

ÖVRIGA

Valberedning 

Lena Mellbratt Stenman
(sammankallande)

Ann-Sofie Lod Stolpe

Susan Garsten

valberedning@ehlers-danlos.se

Revisorer

Agneta Fält, Auktoriserad revisor Cederblads Revisionsbyrå AB

Anders Engström