Meny Stäng

EDS Riksförbunds arbetsgrupper

Publicerad: 2020-08-25

EDS Riksförbund och lokalföreningar är ideella organisationer. Viktiga delar av arbetet utförs inom arbetsgrupper varav en del är permanenta medan andra är tillfälliga för att hantera EDS-gemenskapens projekt. När arbetsgrupperna organiseras är det viktigt att ta till vara den kompetens som finns bland medlemmarna. Det ska även vara möjligt att vara med som närstående och som intressent.

Redaktion för EDS-Nytt. I redaktionen för medlemstidningen EDS-Nytt ingår medarbetare som planerar, skriver, redigerar, fotograferar, formger, layoutar och korrekturläser inför leverans till tryckeri för tryckning och distribution. Gruppen ansvarar också för att artiklarna finns i pdf-format som särtryck och att hela tidningen också publiceras digitalt. Gruppen jobbar intensivt inför varje utgivning. Redaktionen rapporterar till styrelsen men tar självständiga beslut när det gäller innehåll i tidningen.

Samordning kontaktpersoner.  EDS Riksförbunds kontaktpersoner finns i de flesta län. De som är kontaktpersoner är själva medlemmar och jobbar ideellt med att stödja andra som har eller kanske misstänker EDS-diagnosen. Styrelsens kontaktperson samordnar verksamheten genom digital kommunikation med kontaktpersoner och utbildningsinsatser.

Medlemskommunikation. Inom området medlemskommunikation finns administratörer som kommunicerar via EDS Riksförbunds Facebook-, Instagram- och YouTube-kanaler och svarar för nyhetsuppdatering av webbplatsen ehlers-danlos.se. Lokalföreningar har egna administratörer för sina Facebook sidor.