Meny Stäng

Samarbeten

Publicerad: 2020-08-25

EDS Riksförbund och lokalföreningar är en del av svenska funktionshinderrörelsen. EDS Riksförbund deltar genom medlemskap som diagnosförening i Riksförbundet Sällsynta diagnoser som är ett medlemsförbund i Funktionsrätt Sverige.

Internationellt samlas EDS-gemenskapen genom Ehlers-Danlos Society som arrangerar internationella konferenser, utbildar, informerar och medverkar i forskning om Ehlers-Danlos syndrom. EDS Riksförbund är ofta representerat vid konferenser i Europa. Samarbetet mellan Ehlers-Danlos Society och EDS Riksförbund är formaliserat genom ett ”affiliate”-avtal. Det är ett avtal som reglerar hur representanter från EDS Riksförbund får rätt att delta i internationella videomöten, att EDS Riksförbund får tillgång till material från den internationella organisationen, samt att medlemmar i EDS Riksförbund kan erbjudas deltagande i internationella forskningsstudier och undersökningar.

EDS Riksförbund är medlem av European Organisation for Rare Diseases EURORDIS

EDS Riksförbund deltar tillsammans med systerorganisationer i Danmark, Finland, Island och Norge i ett nordiskt samarbete.

Förbundet samarbetar även med Nackskadeförbundet,Riksförbundet för ME-patienter (RME) och Fibromyalgiförbundet.