Meny Stäng

Inbjudan och kallelse till Årsmöte EDS Västernorrland

 

Datum och Tid: Torsdagen den 21 mars kl.19.00

Var:  Digitalt via Zoom (länk skickas ut till dig som anmält dig)

 

Anmäl deltagande senast måndagen den 11 mars till:

anette.edler@ehlers-danlos.se

När du anmäler ditt deltagande via mail så meddela också vilken

mailadress som en uppkopplingslänk ska skickas till.

 

Dagordning och årsmöteshandlingar skickas ut till alla som anmält sig

till årsmötet några dagar innan mötet.

 

Medlemmar i Ehlers-Danlos Riksförbund och som har fyllt 15 år har

rösträtt vid föreningens årsmöte och vi går efter den röstlängd vi fått

av förbundet.

 

Som medlem har du möjlighet att skicka in motioner. Dessa ska skickas in

senast tre veckor innan årsmötet så att styrelsen har möjlighet att gå

igenom dem. Motioner skickas senast den 29 februari till Pernilla

Häggström

braochha@hotmail.com

Känner man sig osäker på hur man ska skriva en motion så går det bra att

skriva till Pernilla för att få tips och råd.

 

Anmälan till årsmötet sker till Anette Edler senast

den 11 mars  anette.edler@ehlers-danlos.se

 

Varmt välkommen!

Hälsningar

Styrelsen

 

Våren 2018 startade vi EDS träffar i Örnsköldsvik för att vi såg ett behov av att träffas, prata med andra som har EDS men också ha möjlighet att få ställa frågor. 2020 bildade vi lokalförening och 2021 blev vi länsförening för Västernorrland.

Efter pandemin har det tyvärr varit trögt att få igång våra EDS träffar och därför har vi istället valt att satsa på enstaka medlemsträffar, både fysiska och via Zoom. Inför dessa träffar så skickar vi ut information till våra medlemmar i Västernorrland.

Vi i föreningen vill påverka vårt samhälle, politiker och Region. Sprida information om Ehlers-Danlos Syndrom.

Vi söker fler som är intresserade av att sitta med i styrelsen. Det finns inga krav på att man måste bo i närheten av Örnsköldsvik för att kunna sitta med i styrelsen eftersom vi använder oss av digitala möjligheter parallellt med fysiska styrelsemöten. Huvudsaken är att du är medlem i förbundet och har intresse av styrelsearbete. Du som vill vara aktiv och vill sitta med i styrelsen får gärna höra av dig till ordförande Anette Edler för mer information: anette.edler@ehlers-danlos.se

EDS Västernorrlands styrelse för år 2023

Ordförande: Anette Edler anette.edler@ehlers-danlos.se

Sekreterare:  Sandra Unander

Kassör: Pernilla Häggström

Ledamot: Lena Lundblad

Valberedning: Styrelsen

Revisor: Camilla Dynesius

Organisationsnummer 802529-7790

Vad händer under året?

Så här ser planen ut för våra EDS träffar under våren.

Anmälan till våra digitala EDS träffar sker senast dagen innan till anette.edler@ehlers-danlos.se så skickas en uppkopplingslänk till dig via din mail.

Kontakt: infovasternorrland@ehlers-danlos.se

 Facebook: Ehlers-Danlos syndrom, Riksförbund – Västernorrland