Meny Stäng

Enligt skollagen måste skolor sätta extra anpassningar och särskilt stöd för att elever som befaras inte nå kunskapskraven ska få den hjälp de behöver för att nå så långt som möjligt. Om en elev med stödbehov på grund av funktionsnedsättning inte får det stödet bryter skolan dessutom mot diskrimineringslagen. Därmed har eleven rätt till ekonomisk ersättning, vilket nu bekräftas av högsta domstolen som fastslår hovrättens tidigare bedömning.

https://skolvarlden.se/artiklar/ny-hd-dom-brist-pa-stod-ar-diskriminering