Meny Stäng

Inför valet 2022 fokuserar Funktionsrätt Sverige på fem särskilt viktiga frågor utifrån rätten till jämlik hälsa. Den andra kampanjveckan handlar om rätten till en jämlik vård. Läs mer…

https://funktionsratt.se/funktionsratt-ratten-att-fungera-i-samhallet-pa-lika-villkor/valet-2022/vara-kampanjveckor/6-10-juni-jamlik-vard-for-alla/