Meny Stäng

Makten är din!
Personer med funktionsnedsättning utsätts för våld i nära relationer i betydligt större utsträckning än befolkningen i stort – särskilt kvinnor och ickebinära med funktionsnedsättning. Två av fem har varit utsatta för sexuella övergrepp genom psykisk påfrestning. En tredjedel har varit utsatta för någon form av sexuell förnedring. Vill du vara med och förebygga detta?

https://funktionsratt.se/funktionsratt-sverige-projekt/makten-ar-min/bli-kursutvecklare-till-ny-utbildning/