Meny Stäng

Enligt stiftelseförordningen så har Britta Berglunds uppdrag som styrelseledamot i EDS-stiftelsen avslutats p.g.a. åldersskäl. Därför valde förbundsstyrelsen den 25 september Jette Bergström, Fjugesta, till ny styrelseledamot. Hon kommer nu tillsammans med Yvonne Haglöf att företräda stiftelsens styrelse.

Enligt lag ska alla stiftelser registreras hos länsstyrelsen och EDS-stiftelsen har lämnat in en ansökan om registrering. Dock har länsstyrelsen mycket att göra och handläggningen drar därför ut på tiden.