Meny Stäng

Nya och reviderade texter
Ågrenska har i uppdrag av Socialstyrelsen att tillsammans med medicinska experter ta fram och kvalitetssäkra informationstexter i Socialstyrelsens kunskapsdatabas om sällsynta hälsotillstånd. Nya och reviderade texter tillkommer löpande. Till varje text finns också ett informationsblad i PDF-format som ger en kortfattad bild av respektive hälsotillstånd.

https://www.anpdm.com/newsletterweb/464A5E407644435B4671494559/42445A4372474B5B4B704345594A71?noTracking=true