Meny Stäng

Så här skriver socialminister Lena Hallengren i regeringens pressmeddelande:

”Regeringen anser att det behövs fler patientföreträdare som har kunskap och möjlighet att företräda sig själva, sin egen organisation och andra grupper. Vi uppmuntrar den utveckling som nu sker mot att ge patienter ökad kunskap och förmåga att i högre grad ta tillvara sina intressen”

Länk till regeringens pressmeddelanden

https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2022/01/funktionsratt-sverige-far-en-halv-miljon-kronor-for-att-utbilda-patientforetradare/?fbclid=IwAR2u7Mx6ZoFwSkW-iuKMJDeF3TGnupxRWO-zP3BXWmvEFb3dKfWEHqVwz5s