Meny Stäng

Studie på ME-Center visar samband med överrörlighet och nackskador.

Ett forskarlag vid Karolinska Institutet och Bragée kliniker i Region Stockholm publicerar nu en studie som visar tidigare okända bakgrundsfaktorer. Läkarna vid specialistkliniken reagerade på att de mötte så många patienter med samtidig överrörlighet och förträngningar i halsryggen som tecken på nackskador och inledde därför en studie av de 229 först in remitterade patienterna som diagnosticerats med ME och önskade att delta. Det visade sig att varannan patient hade allmän ledöverrörlighet, vilket är långt över vad som förekommer normalt. Vid magnetkameraundersökning av hjärna och halsrygg fann forskarna att drygt 80 procent av patienterna hade förträngningar i halsryggraden vilket är signifikant fler än vad som förväntas. Därtill hade 83 procent förändringar av synnerv som kan tyda på högre tryck i den vätska som omger hjärnan, en andel som också är flerfalt högre än normalt.

 

https://www.bragee.se/ny-mojlig-bakgrund-till-me