Meny Stäng

– Vassare vård med delaktigheten på pränt?

Fortfarande upplever många att de får lägga mycket tid och kraft på att fungera som projektledare för sin egen vård. Delaktighet och tillgänglighet är den svenska vårdens sämsta grenar. Kan ett kontrakt mellan patient och vården göra saken bättre? Patientkontrakt är en överenskommelse som vårdgivare och patient skapar tillsammans där innehållet ska spegla vad som ska ske i vårdkontakterna, när det ska ske och vem patienten ska vända sig till.

Patientkontraktet innehåller fyra delar; överenskommelse, sammanhållen plan, fast vårdkontakt, överenskommen tid.

När: Torsdagen den 6 maj kl 15 00 – 16 00

Vem föreläser: Magdalena Fritzson, Utvecklingsledare Qulturum, Region Jönköping
Anmälan/registrering: se länk på medlemssidan