Meny Stäng

Under ledning av en klok och kunnig årsmötesordförande – den legendariska riksdagsledamoten Barbro Westerholm (L) – genomfördes Riksförbundet Sällsynta diagnosers årsmöte lördagen den 23 april. Eftersom Barbro är mycket väl insatt i de sällsynta frågorna var hon dessutom ämnesexpert, när den alltid lika aktuella frågan om särläkemedel för sällsynta hälsotillstånd fick stor plats på årsmötet; då en medlemsmotion diskuterades.

Ni kan läsa hela på Sällsynta nyheter 2 2022: Årsmöte under legendarisk ledning : Sällsynta Diagnoser (sallsyntadiagnoser.se)