Meny Stäng

I tre år har EDS Skåne uppvaktat politiker i syfte att öka kunskapen om EDS/HSD samt visa på behovet av en specialistenhet för vår patientgrupp. Se bild från politikeruppvaktning 2019.

Den 7/4 – 2022 beslutade Region Skåne om en EDS/HSD mottagning genom att ge specialiserad smärtrehabmottagning, vid universitetssjukhuset i Lund, ett utökat uppdrag. Uppdraget innefattar utredning och diagnostik, rådgivning till och dialog med primärvården samt utbildning om patientgruppen. Hälso- och sjukvårdsdirektören fick även i uppdrag att utreda hur forskning kring EDS/HSD kan initieras samt hur EDS/HSD hos barn och unga kan beaktas.

Tack till Region Skåne för ett beslut som kommer ha stor betydelse för vår patientgrupp!