Meny Stäng

Fredagen den 11 februari 2022, Kl 10.00 – 15.00 är det dags för EDS Riksförbunds digitala konferens ”Föräldralösa diagnoser”. Föreläsare är några av Sveriges främsta experter inom EDS/HSD tillsammans med internationella specialister.

EDS/HSD har i dagsläget inte någon naturlig hemvist i sjukvårdens nuvarande struktur, utan är så kallade ”föräldralösa diagnoser”. Med konferensen vill vi uppmärksamma och öka kunskapen kring denna patientgrupp, samt delge senaste forskningen och utvecklingen kring EDS/HSD. Konferensen avslutas med en paneldebatt kring hur vården kan utvecklas för att säkerställa en sammanhållen, jämlik och jämställd vård för patientgruppen.

Föreläsningarna riktar sig främst till professionen inom hälso-och sjukvården, forskare, politiker och andra beslutsfattare.
Inbjudan kommer inom kort!