Meny Stäng

Med anledning av det har Funktionsrätt Sverige en debattartikel i altinget.se.

Huvudbudskapet är att trots att det gått 15 år sedan Sverige anslöt sig till FN:s funktionsrättskonvention avspeglas den varken i lagstiftning, i policy eller i praxis. I artikeln beskrivs kort det stora arbete som den samlade funktionsrättsrörelsen genomfört under hösten med alternativrapportering inför FN:s förhör i mars om hur Sverige uppfyller sina åtaganden i konventionen. Rapportens centrala slutsatser ger bilden att rättigheterna för personer med funktionsnedsättning backar på de flesta områden. Nu behöver regeringen ta fasta på FN:s kritik och tillsammans med funktionsrättsrörelsen vända den negativa trenden med en konkret handlingsplan för politiken.  Läs artikeln här.

 

https://www.altinget.se/omsorg/artikel/vaar-alternativa-rapport-infor-fn-forhoret-om-funktionsrattskonventionen