Meny Stäng

Negin Balfe, Övertandläkare, Odont.dr i Bettfysiologi vid Umeå universitet har studerat sambandet mellan EDS och Temporomandibulär dysfunktion (TMD). En webbenkät skickades ut till  medlemmar i EDS Riksförbund under januari-mars 2022. Totalt skickade 279 individer tillbaka enkäten. Varav 152 individer hade bekräftad hEDS och 31 individer bekkäftad cEDS. De flesta i varje grupp hade självvrapporterade TMD-symtom, både smärta och dysfunktion.
Läs hela studien här https://ehlers-danlos.se/forskningsartiklar/