Meny Stäng

EDS Riksförbund har skrivit till sjukvårdsminister Acko Ankarberg Johansson för att uppmärksamma henne på en diagnos som orsakar stort lidande för hundratusentals svenskar, främst kvinnor, och där mycket återstår att göra för att skapa en god och jämlik vård. Ehlers-Danlos syndrom (EDS) och systerdiagnosen HSD (hypermobilitetspektrumstörning) är en grupp genetiska bindvävssjukdomar varav flera är vanligt förekommande men där okunskapen är stor både inom vården och i samhället som helhet. Läs brevet i sin helhet här…