Meny Stäng

3 december är Internationella Funktionsrättsdagen

Inför den Internationella funktionsrättsdagen har FUNKTIONSRÄTT Sverige för tredje gången följt upp sin rapport ”Respekt för rättigheter”.  Sammantaget ser de ingen reell framflyttning av funktionsrättspolitiken, inte heller ser de några avgörande förbättringar inom flertalet områden som berör för personer med funktionsnedsättning. Men det finns också några ljusglimtar.
Länk till rapporten https://funktionsratt.se/wp-content/uploads/2022/12/Uppfoljningsrapport-Respekt-for-rattigheter-2022-.pdf