Meny Stäng

Glädjande besked från Region Skåne!

Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutade vid sitt sammanträde den 29 september att anslå en miljon kronor årligen under 2023-2025 för klinisk patientnära forskning kring EDS/HSD. Forskning kring vår patientgrupp förekommer knappt i Sverige, så nu hoppas vi att intresserade vårdgivare kommer att söka pengar för att utveckla kunskaperna kring EDS och HSD.  Samtidigt håller nu Smärtrehab i Lund på att etablera ett EDS/HSD-team, det första i Skåne, och ska så smått börja ta emot patienter från primärvården.