Meny Stäng

Idag kommenterar Funktionsrätt Sveriges generalsekreterare Nicklas Mårtensson regeringsförklaringen och Tidöavtalet i ett pressmeddelande.
Formuleringar i regeringsförklaringen om större betoning på funktionsrätt i politiken och satsningar på jämlik och tillgänglig vård är positiva. Tyvärr fördunklas detta av förslag i Tidöavtalet som påverkar personer som saknar medborgarskap i Sverige. ”Som det verkar riskerar personer med kronisk sjukdom eller funktionsnedsättning som saknar svenskt medborgarskap, att helt eller delvis utestängas från en rad rättigheter, som exempelvis personlig assistans.”, säger Funktionsrätt Sveriges generalsekreterare Nicklas Mårtensson. Läs mer

https://funktionsratt.se/den-nya-regeringens-positiva-budskap-om-funktionsratt-fordunklas-av-forslag-som-inskranker-samma-ratt/