Meny Stäng

VI INBJUDER TILL WEBINAR

Ett samarbete med Riksförbundet för ME, Fibromyalgiförbundet och Svenska Covidföreningen.
Måndagen den 7 juni kl 18 00 – 19 30

LÅNGTIDSJUKA I COVID-19
Patienter med komplexa symtom behöver multiprofessionella insatser! 

Föreläsare: Judith Bruchfeld infektionsläkare, tillsammans med Michael Runold lungläkare, Malin Nygren Bonnier fysioterapeut och Marcus Ståhlberg hjärtläkare, Karolinska Universitetssjukhuset.

I detta webinar diskuteras hur Karolinska Universitetssjukhuset arbetar med covidpatienter. Judith Bruchfeld såg tidigt behovet av att samla olika experter för att utreda långtidssjuka efter covid-19. Tillsammans med en rad andra vårdspecialister satte hon samman ett multidisciplinärt team på Karolinska universitetssjukhuset.

För covid-19-patienterna har det stora fördelar att dessa specialister samlas på ett ställe eftersom de ofta har många olika symtom och påverkan på flera organsystem. Detta möjliggör bedömningar med helhetsperspektiv där vi kan utnyttja allas olika kompetenser, säger Judith Bruchfeld.

Den multidisciplinära och tvärprofessionella covidmottagningen har lyfts fram som förebild både nationellt och internationellt. Forskningsprojekt har startats och mottagningen har beviljats stora forskningsmedel. Hur kan Covid-19 mottagningarna och dess forskning främja våra olika patientgrupper.

Anmäl dig med namn, patientförbund och medlemsnummer på den länk som är skickad via mail till dig!


Varmt Välkommen