Meny Stäng

Ågrenska erbjuder tredagars vistelser för vuxna med sällsynta diagnoser. Deltagaren ges en unik möjlighet att möta andra i liknande situation, få kunskap och utbyta erfarenheter. I denna dokumentation kan du bland annat läsa hur det är att leva med EDS/HSD. Dokumentationen innehåller även en sammanställning av föreläsningar samt frågor/svar, diskussioner kring aktuella medicinska rön mm.

Ehlers-Danlos syndrom, vuxenvistelse