Meny Stäng

Idag, 9 juni, har riksdagen fattat ett historiskt beslut.  Riksdagen har sagt ja till regeringens proposition om att inrätta ett oberoende institut för mänskliga rättigheter. Men resan har varit lång och beslutet har inte varit självklart för alla partier. ”Vi är givetvis glada över beslutet. Men det krävs fortsatt arbete, nära samverkan med funktionsrättsrörelsen och resurser för att institutets oberoende övervakning ska få effekt”, säger Elisabeth Wallenius, ordförande för Funktionsrätt Sverige.

”När våra medlemsförbund tog ett kongressbeslut 2015 om att prioritera arbetet för att inrätta en oberoende institution för mänskliga rättigheter kunde vi inte ana att det skulle ta så lång tid. Men vi har inte gett upp, utan fortsatt kampen tillsammans med andra organisationer i civilsamhället.”, fortsätter Elisabeth Wallenius, ordförande Funktionsrätt Sverige.

https://funktionsratt.se/nyhet-riksdagen-rostar-ja-till-ett-oberoende-institut-for-manskliga-rattigheter/