Meny Stäng

EDS Lokalförening Stockholm

Den 27 mars, 2021, bildades den nya lokalföreningen
EDS lokalförening Region Stockholm, en del av EDS riksförbund.

Syftet med lokalföreningen är att stötta patientgruppen med EDS/HSD och dess anhöriga inom Region Stockholm. Vi vill finnas tillhands för varandra på olika sätt, arbeta intressepolitiskt genom möten och i andra sammanhang såsom insändar-/debattsidor. Vi kommer jobba hand i hand med Riksförbundet med detta för att nå ut på både nationell- som regionnivå.

Styrelse:

Ordförande
Jeanette Renman, Farsta
Jeanette.renman@ehlers-danlos.se

Kassör
Rune Söderström

Ledamot/Sekreterare
Melinda Walter, Tyresö

Ledamot/Vice ordf
Christina Edelbring, Täby
Christina.edelbring@ehlers-danlos.se

Ledamot/medlemsansvarig
Kajsa Nilsson Early, Sollentuna

Revisor 
Anders Börje Engström

Valberedning
Styrelsen återkommer med namn

Kontakt 
infostockholm@ehlers-danlos.se
Facebook
https://www.facebook.com/RiksforbundetEhlersDanlossyndromStockholm