Meny Stäng

Sällsynt mitt i livet    
Årets första serie av samtalsträffar i Sällsynt mitt i livet är digitala och har startat. Kom och var med! De som varit med på träffar tidigare säger att det var fantastiskt med den stora igenkänningen och förståelsen, som uppstod i mötet med andra sällsynta vuxna. Det både skrattades och fälldes någon tår, och alla rekommenderade fler att vara med. Obs, det går fortfarande bra att anmäla sig.

https://sallsyntmittilivet.blogspot.com