Meny Stäng

Vårt årsmöte i Norrköping den 9 april var välbesökt. 72 röstberättigade medlemmar var närvarande och 66 medlemmar hade lämnat fullmakt. Styrelsen fick ansvarsfrihet för det gångna året och stämman antog föreslagen budget och verksamhetsplan för 2016.

När det gällde val av ny styrelse så ställde samtliga i sittande styrelse sina platser till förfogande och därmed föll valberedningens förslag. Stämman valde en helt ny styrelse enligt det förslag som presenterades under mötet.

Den nya styrelsen hade ett konstituerande möte direkt efter årsmötet och består nu av följande personer:

Ami Bergöö, ordförande
Marie Falk, vice ordförande
Annika Lidén, kassör
Josefine Allenberg, sekreterare
Jeanette Alfredsson, ordinarie ledamot o ansvarig för medlemsregistret
Eric Ronge, ordinarie ledamot
Markus Otterloo, ordinarie ledamot
Maria Gustafsson, suppleant
Jan Lindelöf, suppleant

förbundets Facebooksida (Ehlers-Danlos syndrom, Riksförbund Sverige) hittar du en presentation av var och en som ingår i styrelsen.

Fram till dags dato har styrelsen hunnit med två Skype-möten. I mitten av maj är det arbetshelg med styrelsemöte i Stockholm. Hittills har det mesta av arbetet ägnats åt föreningsadministrativa åtgärder som att adressändra, flytta bokföring, byta teckningsrätt på bank, hemsida och så vidare. Två representanter har varit med på Sällsynta Diagnosers årsmöte den 23 april. I slutet av maj kommer två personer att delta i det nordiska samarbetet, som denna gång möts i Malmö.

Vi ser fram emot att komma igång med alla arbetsgrupper och att ta tag i nya utåtriktade aktiviteter som behövs i vårt förbund!