Meny Stäng

Sex, lust och självbestämmande – en kurs om sexuella rättigheter för dig med funktionsnedsättning och kronisk sjukdom 

Vi är nu stolta medlemmar i Funktionsrätt Sverige och vill rekommendera dig kurser som de lanserar. Deras nya kurs om sexuella rättigheter riktar sig till personer med funktionsnedsättning och kronisk sjukdom. Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter är ett grundläggande behov och återfinns i FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Vi vet att personer med funktionsnedsättning har sämre sexuell hälsa än andra grupper och utbildningen syftar till att ändra på det. Läs mer om hur du tar del av kursen. https://funktionsratt.se/funktionsratt-sverige-projekt/min-sexualitet-min-ratt/webbkursen-sex-lust-och-sjalvbestammande/