Meny Stäng

Start för arbetet med att skapa ett nationellt hälsoprogram för barn och unga

Syftet med ett nationellt hälsoprogram är att skapa goda förutsättningar för hälsa och utveckling och uppnå en sammanhållen, regelbunden och jämlik hälsouppföljning för barn och unga till och med 20 års ålder. Socialstyrelsen har fått regeringens uppdrag att arbeta fram programmet tillsammans med fem systermyndigheter.

https://funktionsratt.se/ett-nationellt-halsoprogram-for-barn-och-unga-blir-verklighet/