Meny Stäng

Sverige behöver satsa på ett mänskligare arbetsliv.
Idag debatterar Funktionsrätt Sverige regeringens arbetsmarknadspolitik tillsammans med Handels och Akademikerförbundet SSR. ”Sverige behöver satsa på ett mänskligare arbetsliv. Vi behöver ett samhälle som satsar på trygga, säkra och inkluderande arbetsplatser där våra olika förmågor tas till vara. Vi ser därför med oro på att regeringen i statens budget för 2024 gör neddragningar som slår hårt mot stora grupper på arbetsmarknaden.”

Läs debattartikeln här https://arbetet.se/2023/12/18/regeringen-och-sd-stryper-stodet-for-de-svagaste-pa-arbetsmarknaden/